Regler for musikquiz

Læs om vores forslag til regler og en række gode tips
til afviklingen af en musikquiz.

 

Forberedelse
Log ind på Popquiz.dk og hent quiz dokumenterne.

Print spørgsmålene ud – eller læs spørgsmålene op fra din mobil eller computer.
Print svarskemaer til gæsterne.

Find playlisten på Spotify.

Læs mere om hvordan du bruger Spotify gratis her

 

Afviklingen
Vi foreslår, at du afvikler musikquizzen på følgende måde:

Deltagerne deles i hold med 2-3 personer på hvert hold.
Hvert hold får med et svarskema og kuglepen.
Vælg en leder for hvert hold, som skriver svarene.
Quizmasteren læser spørgsmålet op – inkl. de tre svarmuligheder.
Spil sangen fra playlisten på Spotify i ca. 1/2-2 minutter.
Tænkepause, hvor holdene skriver deres svar.
Næste spørgsmål…

Efter sidste spørgsmål afleveres alle svarskemaer til quizmasteren.

 

Resultatet
Quizmasteren tæller alle rigtige svar. Hvert rigtigt svar giver et point.
Det hold, der har flest point, har vundet!

Efter en sammentælling kan quizmasteren evt. gennemgå de korrekte svar.

 

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.
Skriv til os her